Έκδοση Οικοδομικών Αδειών:

• Ανέγερση νέων κτιρίων

• Αλλαγή χρήσης - Ανακαίνιση - Επισκευή

• Ενημέρωση ή Ανασύσταση φακέλου

• Άδεια μικρής κλίμακας ή Έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών.

Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών με γνώμονα την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα κάθε έργου, συνεχής επίβλεψη και υποστήριξη και μετά το πέρας αυτού, διαχείριση συνεργείων και κόστους κατασκευής,

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Με εμπειρία εκατοντάδων μελετών, είτε πρόκειται για μια απλή εσωτερική διαρρύθμιση είτε για την ανέγερση ενός νέου κτιρίου. Με γνώμονα τη λειτουργικότητα, το αισθητικό αποτέλεσμα και την οικονομία της κατασκευής.

Στατικές Μελέτες

Το σημαντικότερο κομμάτι των μελετών, η ασφάλεια των κατασκευών, η βελτιστοποίηση και η αντισεισμική θωράκιση των δομημάτων.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Γνωστοποίηση της άδειας λειτουργίας, σύνταξη σχεδιαγράμματος, βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ή σχεδιάγραμμα με τα μέσα πυροπροστασίας, διάγραμμα ροής επιχείρησης

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Με μέλημα την οριστική νομική κατοχύρωση του ιδιοκτήτη και την επίλυση ιδιοκτησιακών προβλημάτων που προκύπτουν από τις αυθαίρετες κατασκευές, το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει μόνο τη ρύθμιση αυθαιρέτων, παρέχει συμβουλές και δίνει λύσεις τόσο για πολεοδομικά όσο και για ιδιοκτησιακά θέματα.

Πιστοποιητικά Μεταβίβασης:

• Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών

• Ενεργειακό πιστοποιητικό

• Βεβαιώσεις ΤΑΠ, διόρθωση τετραγωνικών ΔΕΗ

Έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση του ακινήτου γρήγορα και έγκυρα.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά:

• Για την Ενοικίαση ακινήτων

• Για την ενεργειακή αναβάθμιση στo πλαίσιo του προγράμματος Εξοικονομώ

Άμεση έκδοση πιστοποιητικού για την ενοικίαση ακινήτων, ρεαλιστικές προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή των προτάσεων από έμπειρα συνεργεία

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, τη μεταβίβαση ακινήτων. Σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές, με εξάρτηση από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87.

Αξιολόγηση – Έλεγχος Ακινήτου

Αξιολόγηση ποιότητας κατασκευής, έλεγχος νομιμότητας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.