ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006 με πεδίο εργασιών μελέτες και κατασκευές έργων του πολιτικού μηχανικού. Στα 11 χρόνια λειτουργίας, το τεχνικό γραφείο έχει αναλάβει την κατασκευή σημαντικών ιδιωτικών κτιριακών έργων, την εκπόνηση πολλών αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, τη διεξαγωγή πολλών ενεργειακών επιθεωρήσεων, τον έλεγχο και την αξιολόγηση ακινήτων προς πώληση σε ξένους επενδυτές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ξενοφών Πατσιόπουλος, είναι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Κατασκευών) το έτος 2002 εκπονώντας την πτυχιακή εργασία με τίτλο, «Μέθοδοι και τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία». Το έτος 2004, έγινε κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπονώντας μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο, «Εφαρμογή της Ανάλυσης Σταδιακής Εξώθησης (Pushover Analysis) σε υπάρχον 4/όροφο κτίριο» Εργάστηκε στο Στατικό τμήμα του Γραφείου Δοξιάδη και υπήρξε υπεύθυνος υποστήριξης προγραμμάτων ανάλυσης κατασκευών (ETABS, SAP) στην εταιρεία CSi Hellas. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2002.